JAN CROSBY
 
 Født og oppvokst i Oslo, og ble tidlig bitt av den magiske basillen. Allerede som 6-åring møtte jeg min første “ekte trollmann“, som det stod på plakaten.


Da jeg i tillegg ble tatt opp på scenen for å assistere trollmannen, ble det et så fortryllende og uforglemmelig øyeblikk for meg at jeg allerede den gang bestemte meg for at jeg skulle bli sånn som han. Da jeg i godt voksen alder traff denne tryllekunstneren igjen satt vi og mimret om den gang han ubevisst skapte en liten hobbytryllekunstner i meg, som etter hvert utviklet seg til å bli mitt levebrød.


Ble i 1974 opptatt av det paranormale.

Og har siden utviklet et spennende show rundt tankelesning og underholdenings-hypnose.

WHO AM I

 

Born and raised in Oslo, and was early bitten by the magical bug. Already at age 6, he met his first "real wizard" -  

as it was written on the poster.

 

In addition, when I was taken up on stage to assist the sorcerer, it became such an enchanting and unforgettable moment for me that I already decided that I would be like him. When in adulthood, I met this magician again, we sat and reminisce of the time he unconsciously created a little hobby magician in me, who gradually evolved to become my livelihood.

 

In 1974 he study the paranormal, and has since developed an exciting show around mind reading and entertainment hypnosis.


For meg er det viktig at en arrangør som vil ha meg til å opptrede i sine show får både god underholdning og kvalitet.


Derfor deltok jeg i mange år i tryllekonkurranser rundt om i Europa. Det har etter hvert fylt opp flere hyllemeter med premier, bl.a.:

 

4 ganger Norgesmester

2 ganger Nordisk Mester

4 ganger vinner av Tsjekkoslovakias Grand Prix

Samt en mengde 1. – 2. og 3. priser

 

Dessuten er jeg utnevnt til Æresmedlem i Den Tsjekkiske Magiske Union og Den Magiske Ring i Norge. I tillegg har jeg mottatt det høythengende The Magic Sword of  India, to ganger mottatt Svensk Magisk Cirkel’s Hederspris, og utnevnt til Magisk Knekt i Magiske Cirkel Norge.

 

For him it is important that an organizer who wants to book him to perform in their shows gets both good entertainment and quality.

 

That's why he participated for many years in magical competitions around Europe, and are the most winning prices and awards in Norway - ever!  That's including:

 

4 times Norwegian champion

2 times Nordic Champion

4 times winner of Czechoslovakia Grand Prix, and a lot of 1st - 2nd and 3rd prices.

He have been appointed Honorary Member of the Czech Magic Union and The Magic Ring in Norway. In addition, he have received the high-ranking "The Magic Sword of India", and twice received the Swedish Magic Circle's Honorary Prize, and appointed "Magical Jack" in Magic Circle of Norway.