JAN CROSBY
 
 

 

Da jeg turnerte i Mellom-Europa og fikk møte et internasjonalt publikum, ga det meg en lærdom som kom mitt norske publikum til del. Norge har jeg turnert stort sett over det hele, og har opptrådt i nesten hver eneste avkrok i vårt langstrakte land.

KNOWLEDGE

 

When he toured in Central Europe and met an international audience, it gave him a lesson that came to his Norwegian audience. Norway he have toured mostly all over Norway, and have performed in almost every corner of his extensive country.

 

 

 

BILDE 1.

For første gang i Nordisk Mesterskaps historie gikk vårt illusjonsprogram til topps med Grand Prix.

Her er min partner rett etter hun hadde gått igjennom en 4 mm. tykk glassvegg, i København 1973.

 

PICTURE 1. For the first time in the history of the Nordic Championship, his illusion program went to the top with the Grand Prix. Here is his partner right after she had gone through a 4 mm. thick glass wall, in Copenhagen 1973.  

 

BILDE 2.

bl.a. illusjonen Zig-Zag Lady i et nytt Nordisk Mesterskap hvor vi vant 1. pris i illusjoner, 1978.

 

PICTURE 2. With his famous illusion, The Zig-Zag Lady, in a new Nordic Championship where we won 1st prize in illusions, 1978

 

 

 

Et nytt Grand Prix med vårt illusjonsprogram i tidligere Tsjekkoslovakia i 1975.

 

A new Grand Prix with his illusion program in former Czechoslovakia in 1975.  

 

 

 

   

 

Spesialseminar for tryllekunstnere har jeg holdt i flere land i Europa.

 

He have held Special lecture for magicians in several countries in Europe and USA..