JAN CROSBY
 
 

 

Kjære programansvarlig!

 

Er du på utkikk etter et program som er underholdende og samtidig tankevekkende?

Da tillater jeg meg å vise til foredraget “Møte med det ukjente!“ Det er basert på min siste bok med samme tittel. Foredraget er en kombinasjon av foredrag og demonstrasjoner. Jeg har lagt vekt på at det skal være både lærerikt og underholdende. I foredraget tar jeg for meg paranormale fenomener som gjerne går under betegnelsen ESP (Extra Sensory Perception) – og lar tilhørerne selv delta i demonstrasjoner og eksperimenter innenfor telepati, forutsigelser, pendulering og paranormalt syn.

Vi ser også litt granskende på Prinsesse Märtha Louises “ Engleskole“ og Snåsamannens meritter.

Jeg prøver å variere programmets varighet etter omstendigheten og avslutter det med spørsmål -og- svar runde.

Foredraget har vært avholdt på en rekke Folkehøgskoler, i Forsvaret, Folkeakademiene, ikke minst flere ganger på Universitetet i Oslo. Overalt vekker foredraget stort engasjement blant tilhørerne.

 

 

Hvem er de? Hva gjør de?

Hvordan gjør de det, disse medier som påstår seg å ha paranormale evner?

 

Er URI GELLER vår tids mest uforklarlige medium? Eller er han vår tids største mediabløff?

 

Sammen med tilhørerne prøver jeg i dette foredraget å gi svaret på disse og andre spørsmål om det mystiske. Visst finnes det mer mellom himmel og jord, men…….

 

Jeg ble tidlig opptatt av ting jeg ikke kunne forstå, og ikke umiddelbart fant en logisk forklaring på. Gradvis utviklet dette seg til også å gjelde såkalte overnaturlige fenomener. Jeg må nok erkjenne at det finnes mer mellom himmel og jord enn det vi forstår, men søker først å finne rasjonelle forklaringer før jeg godtar alt jeg ser og hører.

 

Som ung gutt begynte jeg å trylle, og utvidet etter hvert mitt repertoar og ble profesjonell artist på heltid i mange år.

Etter hvert fikk jeg mer og mer interesse for mentalisme, det vil si og arbeide mer med de teknikkene hjernen kunne brukes til innen mitt fag.

 

Siden 1973 har jeg studert den parapsykologiske forskning på nært hold, slik at jeg lettere kan møte tilfeller av paranormale fenomener – om disse finnes.

 

I min karriere har jeg samtidig oppnådd en del topp internasjonale plasseringer i konkurranse med ledende tryllekunstnere fra hele verden, slik at jeg har tilegnet meg en faglig tyngde når jeg nå setter søkelyset på det overnaturlige.

 

Hvis dette ser interessant ut, hører jeg gjerne fra deg.