JAN CROSBY
 
 
 
 

Utbryter-show

Her gjør jeg utbryting fra håndjern, kjettinger med masse hengelåser, og en ekte tvangstrøye, alt kontrollert og påspent av politi eller publikum. Programmet er bygget rundt legende ne om Gjest Baardsen og utbryterkongen Houdini. Jeg er stolt av og blitt kalt den “Moderne Houdini."

 

 

Escape artist show
Here he escape from handcuffs, chains with lots of padlocks, and a real straitjacket, all controlled and strained by the police or the public. The program is built around the legend Gjest Baardsen and the breakaway king Houdini.
He is proud to be called the "Modern Houdini."

 

 


 

Trylling ved bordene i sluttede selskaper, firmafester og lignende

 

Magic at the tables in dinner parties, company parties, bar.

 
 

Det nyeste i internasjonalt selskapsliv: Underholdning direkte ved middags bordene, kaffebordene eller i baren. Denne formen kalles  Table-hopping*og *Walk-around*. Her vil jeg gå rundt ved bordene og gjøre tryllekunster rett under nesen på tilskuerne. La ikke dine gjester gå glipp av denne enestående mulighet til å få en helt personlig opptreden.


The latest in international corporate life: Entertainment directly at dinner tables, coffee tables or in the bar. This form is called "Table-hopping" or  "Walk-around". Here he will walk around the tables and do magic tricks right under the nose of the guests. Don't let your guests miss this outstanding opportunity to get a completely personalized appearance.

 

 

ENTERTAINMENT FOR CHILDREN WITH MAGIC TRICKS AND MYSTERY

This children's show is used in schools, children's kinder garden all over Norway. In this show Jan dress up a child to be a little "Harry Potter", and do some magic together with him.

 


 

 
MØTE MED DET UKJENTE   Se Foredrag

Et streiftog i den mystiske og okkulte verden. Dette er et foredrag med demonstrasjoner, som tar tilhørerne med inn i en verden full av mystikk og uforklarlige eksperimenter.

 

MEETING WITH THE UNKNOWN. (See "Lecture")                                                             

A strife in the mysterious and occult world. This is a lecture with demonstrations that bring the audience into a world full of mystery and inexplicable experiments.

 


 

 

 
Tankeleserprogram og hypnoseshow

I dette programmet leser jeg tilskuer- nes tanker, og gjør en del eksperimenterter ved hjelp av tankens kraft. Jeg bøyer skjeer, får viserne på klokker til å hoppe og sprette til alle klokkeslett! Jeg demonstrerer hypnotisk påvirkning av frivillige tilskuere. Dette er et program med lattervekkende innslag.


Mind reading program and hypnosis show.

In this program he read the viewers' thoughts, and do some experiments using the power of thought. He bend spoons, get the hands of the watches to jump and bounce at all times! He demonstrate hypnotic influence of volunteer spectators. This is a program with laughable features.

 


 

  Trylleskole for barn

Jeg holder kurs av ca. 2 timers varighet for de minste og diplom for gjennomført kurs.

I tillegg tilbys ett til to dagers kurs for ungdom og voksne.

Elevene får de hjelpemidlene som trengs til kursene.

 

Magic school for children

Jan hold courses of approx. 2 hours duration for the smallest kids and diploma for completed courses. In addition, one to two day courses are offered for youth and adults. The pupils receive magic props as aids that are needed for the courses.