JAN CROSBY
 
 

 

 

 

Russisk Rulett!

 
Er du som arrangør ute etter et artistnummer som har både dramatikk og spenning i seg? Da kan jeg presentere et nummer som publikum vil snakke om i lange tider: Russisk Rulett med seks spikerpistoler! Pistolene er ladet med ca. 100 spiker i hver, og som skytes ut i en fart av 800 km/t.

 

En tilskuer fra salen velger hvilken pistol som skal skytes mot treplaten, eller mot mitt hode! Dramatikk til det siste....

Two variation of  "Russian Roulette!"
Are you as an organizer looking for an artist number that has both drama and exitement in it? Then Jan can present a number that the audience will talk about for a long time: Russian Roulette with four stapling guns! Only one gun are loaded with approx. 50 steaples, and it can shoot out a staple at a speed of 400 m. per second. Three are empty. A spectator chooses which gun to shoot against the wooden board, or against Jan's head! Dramatics to the last ....

 

 


 


Kulefangsten – kanskje verdens dristigste nummer!

Et godt artistnummer skal ha appell, puls og nerve. Når opptreden er over skal publikum stå der med ønske om å se mer.

Samtidig må ikke nummeret være utbrukt. Men først og fremst må det ha dramatikk og mystikk som trekker folk.

Mitt mediaomtalte nummer “Bullet.Catching“, eller “Kulefangsten“ er et slikt nummer, og det kan bli din neste store attraksjon.

 

The Bullet Catch - the most hazardous and dangerous act in the World!              

A good artist number should have appeal, pulse and nerve. When the performance is over, the audience must desire to see more. At the same time, the number must not be exhausted. But first and foremost, it must have drama and mystery.This media-talked number "Bullet.Catching", is such a number and it can be your next attraction.

 

HVA SKJER?

Dette er en moderne “Russisk rulett“. En skytekyndig tilskuer velger helt fritt seks patroner, 38 kaliber. Patronene merkes og lades i en Smith & Wesson tønnerevolver. Det hele kan gjerne kontrolleres av stedets politi. Jeg er aldri i nærheten av verken kuler eller revolver.

 

Med de valgte patronene i kammeret skyter tilskueren mot forskjellige gjenstander som, tallerker, blikkbokser og flasker, for å dokumentere at kulene er ekte. Det gjenstår kun ett skudd!

 

En glassplate plasseres på et stativ mellom skytteren og meg før jeg ifører meg vernebriller med panserglass og hansker med stålinnlegg. Skuddet avfyres.

 

Skuddet går igjennom glassplaten som knuses, og jeg fanger kulen med tennene!

Skytteren får utlevert kulen og kontrollerer sitt eget merke på kulespissen. Det stemmer!

 

The Bullet Catch - the most hazardous and dangerous act in the World!  A good artist number should have appeal, pulse and nerve.  When the performance is over, the audience must desire to see more. At the same time,  the number must not be exhausted. But first and foremost, it must have drama and mystery.  This media-talked number "Bullet.Catching", is such a number and it can be your next attraction.

 

BAKGRUNN:

Dette er et svært farlig artistnummer dersom det utføres galt. Hele 47 artister er drept under utførelsen av nummeret, og et uttall er livstruende såret. Jeg har selv to ganger blitt skudd og nær drept. Dette er et nummer jeg utførte første gang i 1972, men gjør det ikke lenger så ofte, men jeg gjør det…….

 

BACKGROUND:

This is a very dangerous artist number if it is performed incorrectly.    

A total of 47 artists have been killed during the execution of the number, and a pronounced life-threatening wound. Jan have twice been shot and nearly killed. This is a number he performed the first time in 1972, but no longer do so often, but he does …….

 

 


   

Blindfold drive

The first (out of two) World record was taken the 26. of August 1967, (19, 6 Km)
and was headlined all over the World. The next come one year later, and was 44,1 Km.

  

Escaping from a straitjacket, hanging 50 meter from a crane - now from a burning rope!